©  Hotel Kouros 2009 - 2013  - Design by Minimal
MHTE 09.36.K.01.1*.02347.0.0.
Contact Us
Hotel Kouros

Athinas & M. Kallas str.
Paralia 60100
Katerini, Greece

Tel. &
Fax: +30 23510 61008

Mobile: +30 6948 170 226

e-mail: hotel.kouros@yahoo.gr

Bigger Map